Microdose teriminin tıbbi anlamı; n. İlacın çok küçük miktarı, çok küçük doz, mikrodoz.