Microgyria teriminin tıbbi anlamı; n.Beyin kıvrımlarının normalden küçük olması, mikrogiri.