Microphthalmos teriminin tıbbi anlamı; n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.