Microsphygmia teriminin tıbbi anlamı; n. Nabzın parmakla zor duyulacak kadar hafif olması, mikrosfigmi.