Mitral Hole teriminin tıbbi anlamı; Sol atriyum ve sol karıncık arasındaki delik, mitral deliği.