Mourning teriminin tıbbi anlamı; n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.