Musculus Abductor Digiti Quinti (Manus) teriminin tıbbi anlamı; Nohut kemikden başlangıç alan küçük parmak kası;