Musculus Brachialis teriminin tıbbi anlamı; anat. Kol kası.