Musculus Quadratus Labii Inferioris teriminin tıbbi anlamı; anat. Alt dudağın dörtgen kası.