Myelocoele teriminin tıbbi anlamı; n. Omurilik merkez kanalı miyelosel.