Myxoedema Coma teriminin tıbbi anlamı; Şiddetli Myxoedema vakalarında bilincin ileri derecede bulanıklaşması.