Myxoid teriminin tıbbi anlamı; a. Sümüksü sümüğe benzer, miksoid.