Myxoma teriminin tıbbi anlamı; n. Muhtelif cins hücrelerden olan ur, miksoma (Çenealtı tükrük bezinde).