Myxosarcoma teriminin tıbbi anlamı; n. Miksomla karışık sarkom tümörü.