Myxovirus teriminin tıbbi anlamı; n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.