Nabothian Follicle teriminin tıbbi anlamı; Uterus serviksinin dış deliği çevresinde bez ağızlarının epitelle örtülmesi sonucu oluşan, içi salgı dolu iğne başı şeklinde küçük kistik oluşum, Naboti isti;