Nabothian Pollicles teriminin tıbbi anlamı; n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.