Naboth's Ovule teriminin tıbbi anlamı; Servkis uteri üzerinde oluşan küçük kistik oluşumlar, Naboth kistleri.