Nail Wall teriminin tıbbi anlamı; Tırnağın yan ve distal uç kısımlarını örten deri;