Nakuruitis teriminin tıbbi anlamı; n. Bir çeşit kobalt azalması hastalığı.