Nalorphine teriminin tıbbi anlamı; n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.