Nanism teriminin tıbbi anlamı; n. see Dwarfishnessn. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.