Nanocephaly teriminin tıbbi anlamı; n. Küçük kafalılık.