Nanoid teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.