Nanomelia teriminin tıbbi anlamı; n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.