Nanomelus teriminin tıbbi anlamı; n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.