Nanosomia teriminin tıbbi anlamı; n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.