Nanosomus teriminin tıbbi anlamı; n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.