Nanous teriminin tıbbi anlamı; a. Cüce kalmış, bodur bırakılmış.