Naphthalen (E) teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.