Naphtolism teriminin tıbbi anlamı; n. Naftol zehirlenmesi.