Narceine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Afyondan çıkarılan acı beyaz alkaloid (C23H27O6N3H2O).