Narcissist teriminin tıbbi anlamı; n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.