Narco-Analysis teriminin tıbbi anlamı; n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.