Narcoanesthesia teriminin tıbbi anlamı; n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.