Narcohypnia teriminin tıbbi anlamı; n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.