Narcomania teriminin tıbbi anlamı; n. Uyuşturucu madde iptilası, narkomani.