Narcose teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2. Uyuşuk.