Narcotize teriminin tıbbi anlamı; v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).