Naris teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. nares) Burun deliği.