Nas Cavity teriminin tıbbi anlamı; Burun boşluğu (çukuru).