Nas teriminin tıbbi anlamı; pref. Burun anlamına önek.