Needle teriminin tıbbi anlamı; n. v. 1. İğne; 2. İğne ile delmek.