Nematodosis teriminin tıbbi anlamı; n. See: Nematodiasis.