Nerathrosis teriminin tıbbi anlamı; n. Sun'i eklem.