Nervus Digitales Dorsales Hallucis, Lateralis Et D teriminin tıbbi anlamı; anat. Baş ve 2. parmağın birbirine yönelik bölümlerine giden dallar.