Neuratrophia teriminin tıbbi anlamı; n. Sinir sisteminin beslenme bozukluğu, nevratrofi.