Neuroclonic teriminin tıbbi anlamı; a. Sinir kasılması ile belirli.