Neutron teriminin tıbbi anlamı; n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.