Nod teriminin tıbbi anlamı; pref. Yumru, düğüm anlamına önek.